top of page

Privacyverklaring

 

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door Sonja van der Zwan Kraamzorg  geleverde producten en diensten.

 

Sonja van der Zwan Kraamzorg, gevestigd te Minnebroersgracht 17, 2312 RV te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk via de website, email of bij  telefonische aanmelding
Sonja van der Zwan Kraamzorg  verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik wilt of gaat maken van mijn diensten als kraamverzorgende. Gegevens die Sonja van der Zwan Kraamzorg van jou nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Sonja van der Zwan Kraamzorg in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 

 •  Voornaam en achternaam

 •  Geslacht

 •  Geboortedatum

 •  BSN

 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

 • Telefoonnummer (mobiel of vast)

 • E-mailadres

 • Uitgerekende datum (aterme datum)

 • Burgerlijke staat

Bewaartermijn gegevens
Sonja van der Zwan bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is naar aanleiding van jouw aanvraag of zorgverlening. Hierbij houd ik me aan de wettelijk gestelde eisen ten aanzien van bewaartermijnen (waaronder de Wet WGBO en wet WKKgz). Dit gebeurt op een beveiligde computer(aanvraag via de website en email) en/op kantoor aan huis (papieren zorgovereenkomst).

Waarom Sonja van der Zwan Kraamzorg persoonsgegevens nodig heeft
Als je een aanvraag hebt gedaan voor kraamzorg, dan gebruik ik de gegevens voor de volgende doeleinden:

 

 •  Controleren of er ruimte is in mijn planning om kraamzorg te leveren

 

 •  Een controle op verzekeringsrecht doen(COV), zodat ik weet hoe mijn client verzekerd is

 

 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, om afspraken in te plannen

 

 •  Jou te informeren over eventuele wijzigingen van de diensten die geleverd gaan worden

 

 •   Bij wettelijk verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

 • Verplichte metingen van zorginhoudelijke kwaliteitsindicatoren en het meten van cliëntervaringen in de zorg.

 

 • Controles door verzekeraars ter uitvoering van deze overeenkomst in overeenstemming met de geldende regels.

 

 • Omdat het wettelijk verplicht is

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is  Sonja van der Zwan Kraamzorg gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader kunnen er tussentijdse  wijzigingen plaatsvinden in dit privacystatement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Sonja van der Zwan kraamzorg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Uw privacy rechten

 

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al jouw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je een verzoek sturen naar: sonja_zwan@hotmail.com


Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact via; sonja_zwan@hotmail.com

 

 

 

 

 


Cookiebeleid Sonja van der Zwan kraamzorg

Sonja van der Zwan Kraamzorg maakt op de website www.kraamzorgsonjavdzwan.nl gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op jouw computer opgeslagen worden.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

 

Sonja van der Zwan Kraamzorg gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die mijn website gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je  afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 Accepteer de cookies

Om de beste ervaring met onze website te hebben, raden we je aan de cookies te accepteren. Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. Je kunt de cookies accepteren of uitschakelen via de melding bij jou eerste bezoek. Of, mocht je die bijvoorbeeld niet geaccepteerd hebben, via de browserinstellingen.

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen blijven maken van onze service, worden alleen gebruikt wanneer we jouw toestemming hebben ontvangen. Als je besluit verder te gaan op de website nadat de cookiebanner is weergegeven, stem je in met het gebruik van cookies.

 

Op onze website worden geen marketing cookies gebruikt, dus er wordt geen gebruik gemaakt van jouw gegevens voor andere (commerciële) doeleinden.

bottom of page